ĐĂNG KÝ TƯ VẤN BẢO HIỂM SỨC KHOẺ

Loại bảo hiểm *
Checkboxes *
Chi phí thấp: Từ 3.000 VNĐ/ngày
Thủ tục: 5 phút qua điện thoại
Đối tượng: 1 tuổi - 55 tuổi
Đặc biệt: Mở rộng cho bệnh UNG THƯ

Chi phí thấp: Từ 3.000 VNĐ/ngày

Thủ tục: 5 phút qua điện thoại

Đối tượng: 1 tuổi - 55 tuổi

Đặc biệt: Mở rộng cho bệnh UNG THƯ

*Xem quy tắc bảo hiểm “Ngũ Phúc Ưu Việt” tại đây.

Có 4 chương trình bảo hiểm tương ứng với các mức bảo hiểm khác nhau: Đồng, Bạc, Vàng, Kim Cương.

*Xem bảng quyền lợi và biểu phí tại đây.

Phí bảo hiểm đóng theo năm và theo độ tuổi.

Có 4 chương trình bảo hiểm tương ứng với các phí bảo hiểm khác nhau: Đồng, Bạc, Vàng, Kim Cương.

*Xem bảng quyền lợi và biểu phí tại đây.

Nội dung bảo hiểm chính & Nội dung bảo hiểm Mở rộng

Nội dung bảo hiểm lựa chọn:

Chương trình Bảo hiểm Ngũ Phúc Ưu Việt còn cung cấp nội dung bảo hiểm lựa chọn 1, 2 (được mua thêm khi đã tham gia Quyền lợi bảo hiểm chính và mở rộng).Bảo hiểm sức khỏe PVI – Ngũ Phúc Ưu Việt sẽ chi trả khi bạn khám, chữa bệnh tại các cơ sở hợp pháp công và tư toàn quốc như: BV ĐH Y Hà Nội, BV ĐH Y dược TP.HCM, BV Nhi đồng, BV Đa khoa Hoàn Mỹ, BV Đa khoa An Sinh,….

*Xem hệ thống bảo lãnh chi tiết tại đây.

(*) Lưu ý riêng:

Bảo lãnh ngoại trú tại Bệnh viện Nhi TW: Cần nộp lại bản sao số khám bệnh sau khi sử dụng dịch vụ. 

Bảo lãnh ngoại trú tại BV Tai Mũi Họng TP.HCM: Không bảo lãnh khi giới hạn mức trách nhiệm/lần khám dưới 1.500.000 VNĐ.

Bảo lãnh nội trú tại BV Tai Mũi Họng TP.HCM: Do hệ thống bệnh viện không tách được chi phí nên BV không bảo lãnh viện phí cho trường hợp điều trị nội trú khi mức trách nhiệm của KH thấp hơn dự trù của BV.

■ Bảo lãnh nội trú tại BV Hùng Vương: Do phần mềm kế toán không tách được chi phí được bảo lãnh và chi phí không thuộc phạm vi bảo hiểm.

■ Bệnh viện Công lập (13 CSYT) và BV An Sinh tại khu vực phía Nam: không nhận bảo lãnh điều trị ngoại trú khi thẻ còn hiển thị thông tin thời gian chờ theo quy định BV.


* Xem nội dung bảo lãnh, bồi thường chi tiết tại đây.